Rijksoverheid

De Nationale Pensioendialoog

Kabinet kiest voor pensioen met toekomst

Klijnsma: ‘Goed pensioen voor de jongeren van vroeger en de ouderen van de toekomst.’Lees verder

Poll

Het is goed dat er wordt nagedacht en gesproken over de toekomst van ons pensioenstelsel.

De Nationale Pensioendialoog

 

Iedereen heeft recht op een plezierige oude dag. Daar hoort een goede inkomensvoorziening bij. De afgelopen maanden heb ik mijn oor te luisteren gelegd bij de gesprekken in het land over de toekomst van ons pensioen. Wat willen we? Wat is haalbaar? Wat is betaalbaar? Al deze vragen kwamen langs tijdens De Nationale Pensioendialoog.

Iedereen kon hieraan meedoen. Want het gaat immers om het pensioen van ons allemaal, jong en oud. Verspreid over het hele land waren er negen levendige dialoogbijeenkomsten. Via deze internetsite kwamen meer dan 900 persoonlijke opvattingen en ideeën binnen. En organisaties namen ook zelf initiatief om een eigen dialoog te organiseren. Bij een aantal daarvan heb ik aanwezig kunnen zijn.

Op 19 januari van dit jaar hebben we tijdens de slotbijeenkomst in Nieuwegein stil gestaan bij de opbrengst. Een mooie oogst. Die opbrengst heb ik ook gedeeld met de Tweede Kamer. Met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de pensioenwereld en de wetenschap is op de slotbijeenkomst een aantal ideeën en inzichten vanuit de deelnemers besproken.

Het kabinet heeft op 6 juli een brief met hoofdlijnen naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomstige inrichting van ons pensioenstelsel. De hoofdlijnen vloeien voort uit de opbrengst van de Nationale Pensioendialoog. In de toekomst moeten alle werkenden een toereikend pensioen kunnen opbouwen. Daarnaast moeten mensen beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit en collectieve risicodeling en heldere afspraken daarover. En er moet meer ruimte komen voor maatwerk en keuzevrijheid.

De komende tijd ga ik door met de verdere uitwerking van die hoofdlijnen. Dat doe ik in overleg met iedereen die betrokken is bij een goed pensioen. Daarom blijven uw bijdragen en ideeën welkom. Daarvoor kunt u de contactknop op deze site gebruiken.

Dit is zonder u allemaal niet mogelijk. Daarom wil ik u allen mede namens het kabinet hartelijk bedanken.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma 

pensioendialoog afbeelding

Bekijk hier alle video-impressies!

Klik op de film voor de videoverslagen en foto’s van de Slotbijeenkomst in Nieuwegein en voor de  impressies van eerdere bijeenkomsten.